Tuchola

Dom dla seniorów nabiera kształtów

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych w Tucholi będzie zlokalizowany w centrum miasta przy ul. Świeckiej 45, w obrębie Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekt będzie budynkiem w pełni przyjaznym seniorom, pozbawionym barier architektonicznych, zawierającym przestronne, jasne pomieszczenia. Realizacja powyższej inwestycji jest odpowiedzią na...
Tuchola

Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe

„Kapituła o Nagrodę Burmistrza Tucholi” na czele z Burmistrzem Tadeuszem Kowalskim przyznała nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe - w kręglach trzem zawodnikom Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „TUCHOLANKA”: Panu Markowi Gierszewskiemu, Pani Izabeli Szczukowskiej, Pani Darii Klunder, a także w lekkoatletyce Pani Dominice Przybylskiej, zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego „BUK” w Stobnie...