12-11-19
Tuchola.
Inwestycja kosztowała 70 126,09 zł
Ulica Wiejska w Tucholi ma nowoczesne oświetlenie

12 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED zamontowano w pasie drogowym przy ulicy Wiejskiej w Tucholi. Inwestycja kosztowała 70 126,09 zł brutto i została sfinansowana ze środków własnych gminy Tuchola.

Wykonawcą zadania była firma ENERGOTECH Sp. Jawna Józef Szulc i Justyna Szulc z siedzibą w Cekcynie.

mat. UM Tuchola