13-12-18
Tuchola.
Podczas spotkania uhonorowano krwiodawców
60. Dni Honorowego Krwiodawstwa

4 grudnia br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi obchodzono 60. Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.


Po wysłuchaniu hymnu PCK powitano gości, a wśród nich byli: Zbigniew Klawczyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, w imieniu starosty tucholskiego Waldemar Kierzkowski, członek Zarządu Powiatu Tucholskiego, Tomasz Stybaniewicz, zastępca burmistrza Tucholi oraz wszyscy dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Były delegacje młodzieży ze szkół średnich z nauczycielami - opiekunami kół PCK i Klubów HDK z Marią Wojtas, Małgorzatą Kornaś, Piotrem Kiersznickim i Wojciechem Ziółkowskim na czele.

W imieniu organizatorów uroczystości, Zarządu Rejonowego PCK w Tucholi, prowadząca Iwona Biesek powitała wszystkich honorowych dawców krwi, najważniejszych uczestników uroczystości.

Gromkimi brawami witano prof. Stefanię Rękoś, nestorkę Polskiego Czerwonego Krzyża w Tucholi i Adama Chełchowskiego, nauczyciela i nadal aktywnego członka PCK. Po powitaniach i krótkich wspomnieniach z historii honorowego krwiodawstwa w części artystycznej odbył się występ wokalny uczennic z liceum: Barbary Karnowskiej i Julii Zielińskiej.

Podczas spotkania uhonorowano krwiodawców i działaczy wspierających działalność PCK.

Decyzją Ministra Zdrowia Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz kwiaty otrzymali: Marek Łobocki i Krzysztof Szamocki.

Medale „60–lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża” i kwiaty otrzymali:

gmina Tuchola - reprezentowana przez zastępcę burmistrza Tomasza Stybaniewicza

Technikum Leśne – reprezentowane przez wicedyrektor Annę Stybaniewicz-Pik.

Stefania Rękoś - najstarsza członkini PCK

Adam Chełchowski - wieloletni członek PCK.

Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi”, list gratulacyjny, nagrodę i kwiaty otrzymali:

Odznaka I stopnia

    Dawid Śliżewski
    Szymon Chyła
    Emil Śliżewski
    Paweł Tomaszewicz

Odznaka II stopnia

    Dariusz Mróz

Odznaka III stopnia

    Piotr Nielek
    Maja Fabich
    Dariusz Krygowski

Nagrody okolicznościowe otrzymali Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:

    Kazimierz Landmeser
    Piotr Kawski
    Przemysław Klunder
    Marcin Klafetka
    Marek Michalski

Nauczycielom, opiekunom Klubów HDH i Kół PCK oraz młodzieży z ZSLiT, ZSLiA, TL i ZSO wręczono podziękowania, upominki oraz kwiaty.

Po wystąpieniu gości i zakończeniu części oficjalnej prezes Zarządu Rejonowego PCK w Tucholi Jadwiga Waszak podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu, że przyszli, że są i że nadal będą oddawać krew dla innych, anonimowych biorców.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem i życzeniami zdrowych, szczęśliwych świąt
prezes Zarządu Rejonowego PCK w Tucholi
Jadwiga Waszak

mat. UM Tuchola