12-12-18
Tuchola.
Kolejne spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego
W 2020 roku Tuchola będzie świętowała 100. rocznicę powrotu do Polski

Trwają przygotowania do uczczenia 100-lecia powrotu Tucholi do Ojczyzny. Tę rocznicę będziemy obchodzić 29 stycznia 2020 roku.

W związku z tym we wtorek (11.12) w Urzędzie Miejskim w Tucholi odbyło się kolejne spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego dla uczczenia setnej rocznicy powrotu Tucholi do Polski.

Podczas posiedzenia Paweł Cieślewicz, przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, zaproponował, aby obchody tak ważnej dla Tucholi rocznicy podzielić na trzy wydarzenia. Pierwszym z nich byłyby, jak co roku, oficjalne uroczystości organizowane 29 stycznia. Następnie, na przełomie maja i czerwca 2020 r., miałaby być zorganizowana impreza dla dzieci i młodzieży. Natomiast ostatnim wydarzeniem byłby Historyczny Pochód Borowiaków ściśle nawiązujący do 100-lecia powrotu Tucholi do Polski.

Z kolei z okazji 99. rocznicy, która przypada w przyszłym roku, zaplanowano zakup flag Tucholi i wręczenie ich mieszkańcom, tak aby mogli je nieść w trakcie pochodu z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła pod pomnik - Mauzoleum Pomordowanych w Rudzkim Moście przy ul. Chopina w Tucholi, gdzie odbędzie się dalsza, oficjalna część uroczystości.

mat. UM Tuchola