05-07-18
Tuchola. Sprawdź, dokąd udać się po dowód osobisty lub zarejestrować firmę
Ważne zmiany w UM w Tucholi

W Urzędzie Miejskim w Tucholi nastąpiła zmiana lokalizacji biur, w których można załatwiać sprawy związane z: ewidencją ludności i dowodami osobistymi, ewidencją działalności gospodarczej, zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawami związanymi z profilaktyką ochrony zdrowia, przeciwdziałaniem patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie), prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych, sprawami dotyczącymi zgromadzeń.

Obecnie biura znajdują się na niskim parterze urzędu (wejście boczne budynku).

Poniżej podajemy numery poszczególnych biur:

pokój nr 7 - ewidencja ludności i dowody osobiste

pokój nr 8 – ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprawy związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)

pokój nr 9 - kierownik wydziału Danuta Magadzia.

mat.UM Tuchola