02-07-18
Tuchola.
Pożegnanie pracownika tucholskiej komendy

W miniony piątek (29.06) z Komendą Powiatową Policji w Tucholi żegnał się Rafał Rossek, pracownik cywilny zatrudniony na stanowisku starszego referenta Zespołu Administracyjno-Gospodarczego. Zastępca komendanta podkom. Marcin Szulczyk przekazał mu podziękowania za zaangażowanie i włożoną w pracę na rzecz sprawnego funkcjonowania miejscowej komendy policji.

Rafał Rossek w ubiegłym roku odbył 3-miesięczny staż w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi w Zespole Administracyjno-Gospodarczym. W tym czasie dał się poznać jako osoba pracowita, sumienna, która z niezwykłą starannością wykonuje swoje obowiązki służbowe. Taka postawa szybko zaowocowała i po ukończonym stażu został zatrudniony na stanowisku starszego referenta.
wnika tucholskiej komendy

mat. KPP Tuchola