02-07-2018
Gm. Tuchola Podsumowano pobyt w gospodarstwie opiekuńczym Legbąd - Koślinka
Podsumowanie projektu Zielonej opieki

W miniony czwartek 27 czerwca br. w gospodarstwie opiekuńczym na Koślince odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.

W spotkaniu uczestniczyli podopieczni, którzy w półrocznych turnusach po 6 osób przez półtora roku (18 osób), skorzystali z pobytów dziennych w gospodarstwie opiekuńczym Legbąd - Koślinka, wolontariusze, doradcy ds. gospodarstw opiekuńczych, m.in.: kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi Joanna Jastak, ksiądz proboszcz parafii w Legbądzie Sławomir Mowiński oraz burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Były podziękowania, upominki, wzruszenia, wspominki tego, co działo się przez te półtora roku, ale także deklaracje na dalsze spotkania już po zakończeniu funkcjonowania projektu.

Kolejny raz burmistrz wysłuchał pozytywnych opinii o tej formie wspierania osób starszych, przede wszystkim od najbardziej zainteresowanych, czyli uczestników projektu. Jednocześnie wyrazili oni chęć dalszego spotykania się.

Na te pozytywne głosy odpowiedział burmistrz, deklarując pomoc we wspieraniu tych spotkań, w okresie przejściowym między zakończeniem projektu a czasem, kiedy możliwe będzie wsparcie systemowe opieki dziennej dla osób starszych.

mat.UM Tuchola