Tuchola

Wystawa Sztuki Ludowej Borów Tucholskich

Na ekspozycji prezentowanych jest 240 prac 56 twórców - członków Borowiackiego Towarzystwa Kultury, Tucholskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, twórców niezrzeszonych tworzących na terenie zarówno Powiatu Tucholskiego jak i powiatu Chojnickiego. Na wystawie zobaczyć można współczesne oblicze sztuki ludowej hafty - obrusy, serwety, bieżniki, czepce, stroje, chusty, fartuszki, anioły, kraszanki, malarstwo na szkle, ptaszki, rzeźbę, plecionkarstwo...
Tuchola

Warsztaty Logika projektu

Dnia 20 lipca od godz. 9.00 do 15.00 zapraszamy na bezpłatne warsztaty, w których wziąć udział mogą członkowie, wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze.Tuchola. Metodyka tworzenia projektów społecznych...
Tuchola

Ważne zmiany w UM w Tucholi

W Urzędzie Miejskim w Tucholi nastąpiła zmiana lokalizacji biur, w których można załatwiać sprawy związane z: ewidencją ludności i dowodami osobistymi, ewidencją działalności gospodarczej, zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawami związanymi z profilaktyką ochrony zdrowia, przeciwdziałaniem patologiom społecznym...