Tuchola

Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe

„Kapituła o Nagrodę Burmistrza Tucholi” na czele z Burmistrzem Tadeuszem Kowalskim przyznała nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe - w kręglach trzem zawodnikom Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „TUCHOLANKA”: Panu Markowi Gierszewskiemu, Pani Izabeli Szczukowskiej, Pani Darii Klunder, a także w lekkoatletyce Pani Dominice Przybylskiej, zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego „BUK” w Stobnie...