Tuchola

Akcja Pola Nadziei w Tucholi

„Pola Nadziei” to międzynarodowa akcja pomocy ludziom chorym na nowotwory. To właśnie jesienią sadzone są cebulki żonkili, które wiosną, zaczynają kwitnąć i tworzą tzw. „Pola Nadziei”. Wtedy właśnie prowadzone są zbiórki datków na ten szczytny cel...