TUCHOLA

Wyjazd do Opery Nova

Stowarzyszenie Via Natura i Tucholski Ośrodek Kultury zapraszają chętnych 50+ i 60+ na balet do utworów Felixa Mendelssohna - Bartholdyego „Sen nocy letniej” do Opery Nova w Bydgoszczy. Wyjazd odbędzie się 17 maja br. o godz. 17.15 sprzed TOK.