tuchola

Spotkajmy się w Kęsowie

Gmina Kęsowo zaprasza wszystkich zainteresowanych historią (i nie tylko) na swoją sztandarową imprezę czyli XII Piknik Historyczny. Festyn rodzinny połączony z inscenizacją walk granicznych z września 1939 roku odbędzie się w parku w Kęsowie...
tuchola

20 lat `Młodych Borowiaków`

Zespół folklorystyczny `Młodzi Borowiacy` jest już starszy od osób w nim występujących, o cym przypomniało nam obchodzone 26 maja w Tucholskim Ośrodku Kultury dwudziestolecie tej formacji. Jubileuszowy koncert naszego sztandarowego zespołu pieśni i tańca był okazją do przypomnienia, że już wiele pokoleń dzieci i młodzieży wykształciło dzięki niemu swoją wrażliwość muzyczną...
Tuchola

`Moje serce bije w Tucholi` – plenerowe zajęcia plastyczne

W środę (6.06) od rana w kilku miejscach miasta zostały rozstawione sztalugi malarskie. To uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi pod opieką nauczycieli, rodziców (Elżbieta Pieczka, Bożena Mahlik, Anna Michalak, Aleksandra Korytowska) i członków Borowiackiego Towarzystwa Kultury (Helena Kaczanowska, Małgorzata Obuchowska, Maria Ollick) przystąpili do plenerowych zajęć plastycznych pt. „Moje serce bije w Tucholi”.