Tuchola

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym...
Powiat tucholski

Kolejny turniej strzelecki w tucholskiej komendzie

Turniej odbył się w nowoczesnej strzelnicy laserowej tucholskiej komedny policji i wzięło w nim udział 16 czteroosobowych drużyn.Pierwszą konkurencją było strzelanie sytuacyjne, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej przesłony. To strzelanie miało na celu zapoznać uczestników z funkcjonowaniem wirtualnej strzelnicy i broni laserowej...