Tuchola

Debatowano o bezpieczeństwie pieszych

W Tucholi odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez komendanta Policji pod hasłem „Razem dbamy o bezpieczeństwo”. Spotkania takie mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają też na wymianę informacji między policją, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach i na wspólne rozwiązywanie uciążliwych...