Tuchola

Wyniki konkursu na plakat promujący Dzień Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwietniu ogłosiło konkurs na plakat z okazji Dnia Dziecka pt. „Dziecięce marzenia” dla dzieci ze szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem na plakat objęła w tym roku Pani Halina Janowska – Giłka Kawaler Orderu Uśmiechu. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do dnia 29 kwietnia 2016 r. wpłynęło 116 prac wykonanych przez...