tuchola

Podziękowania za wzorową postawę

Trzej funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi tj. sierż. szt. Radosław Has, sierż. Karol Leszczyński oraz post. Dorota Nowicka odebrali w czwartek (8.09) z rąk p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi nadkom. Wiesława Gapa listy gratulacyjne. Funkcjonariusze podczas zabezpieczenia imprezy masowej o charakterze...