gm.tuchola

Lokalna kampania informacyjno - edukacyjna `Przeciwko przemocy`

W gminie Tuchola rusza kampania informacyjno- edukacyjna „Przeciwko przemocy” wpisująca się w działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017. Głównym celem kampanii jest upowszechnienie wśród lokalnej społeczności informacji o instytucjach działających na terenie naszej gminy świadczących pomoc osobom dotkniętym...