tuchola

60 tys. zł na `Dycht nowe interesy`

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o ogłoszeniu konkursu, w ramach którego można pozyskać 60 tys. zł na podejmowanie działalności gospodarczej. Od 16 do 31 stycznia osoby fizyczne z terenu powiatu tucholskiego mogą składać w biurze Partnerstwa w Tucholi wnioski o przyznanie pomocy na...