Powiat tucholski

Mała biblioteka wielkich możliwości - Zbiory Biblioteki Narodowej dostępne w Gostycynie

Od stycznia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie należy do systemu Academica czyli do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych. Jest to elektroniczny system wypożyczania, który umożliwia między innymi licealistom i studentom korzystanie z takich publikacji naukowych jak monografie, podręczniki, artykuły czy też z całych numerów czasopism...
tuchola

Zarząd Powiatu informuje - przejazd przez Tucholę zostanie usprawniony

W pierwszych dniach nowego roku dotarła do nas niezwykle ważna wiadomość. Starania o doprowadzenie do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich doprowadziły do zorganizowania w dniu 18 listopada 2016 r. przez Wiceprzewodniczącego Semiku Radnego Jarosława Katulskiego i Starostę Tucholskiego Michała Mroza spotkania z Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim w Tucholi. Były też spotkania w...
region

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1 stycznia 2017 r.

Odnosząc się do przekazów medialnych dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego od 1 stycznia 2017 r. pragniemy poinformować, że istotną zmianą, jaka weszła w życie z tą datą, jest znowelizowany tryb przekazywania staroście informacji o ujawnionym naruszeniu polegającym na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Zgodnie z nowymi zasadami...