Tuchola

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zobacz kto będzie pełnił dyżury

W dniach od 20 do 24 lutego br. w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Tucholi prowadzony będzie dyżur prokuratorów. W tym czasie udzielane będą porady ofiarom przestępstw w zakresie ich praw oraz działalności organizacji pozarządowych, samorządowych i innych świadczących pomoc ofiarom, w tym na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Tucholi. Dyżury będą pełnić: