Tuchola

Jak pomóc rodzinom z problemem przemocy? (FOTO)

24 kwietnia br. z inicjatywy burmistrza Tucholi odbyło się kolejne szkolenie dla grup zawodowych pracujących w obszarze pomocy rodzinom borykającym się z problemem przemocy. W szkoleniu „Aspekty prawne dotyczące pracy Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych i realizacji procedury „Niebieskie Karty” wzięło udział 30 osób - członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tucholi – pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia oraz radca prawny. Podczas szkolenia skupiono się przede wszystkim na...
Powiat tucholski

Logo strony cyberspoko.pl wybrane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi poniżej publikuje protokół z obrad komisji konkursowej w konkursie na logo strony www.cyberspoko.pl, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi w dniu 21.04.2017 r. Gratulujemy uczestnikom i serdecznie zapraszamy wszystkich biorących udział w konkursie na wręczenie nagród, które odbędzie się...