Tuchola

Zapytanie do ZDW Bydgoszcz w sprawie obwodnicy Tucholi

Stowarzyszenie Obywatelskiej Społeczności „S.O.S.” dla Tucholi informuje, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien być w posiadaniu uzgodnionej ostatecznej wersji przebiegu obwodnicy Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 240, którą to wersję miała opracować Firma VEGMAR Jakuba Krawczyka z Piaseczna po aneksowaniu do 27 marca 2017r." – pisze przewodniczący SOS dla Tucholi Welter Stanisław, który przesyła również pismo...