thumb_4e1d203b6fc2b4960c138c9b906728dc87189b64Tuchola. Wystąpią charytatywnie dla Oliwiera
Koncert Nona Lisy
i Jacka Silskiego

15 marca br. (sobota) o godz. 15.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny Mona Lisy i Jacka Silskiego na rzecz Oliwiera Napiątka, który cierpi na nowotwór oka.
Cegiełki w cenie 20 zł do nabycia w TOK...