st_120Tuchola. Zarząd otrzymał absolutorium
Trzeba oszczędzać
12 głosów za, 4 przeciw - to wynik głosowania w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 rok dla Zarządu Powiatu Tucholskiego.
W piątek (22.06.) na sesji głosowanie w/w sprawie poprzedziła chwilami gorącą dyskusja. Starostwa Dorota Gromowska poinformowała, że została poproszona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, aby wyjaśniła dlaczego zadłużenie Powiatu (37,6 mln zł)przekroczyło dopuszczalny wskaźnik(do 60%) i wynosiło za 2011 rok 61,9% wykonanych dochodów. Według starosty wpływ na to miał m.in...