logo_tucholainfo11wwwTuchola.  Wartości w normie
Kąpielisko jest już otwarte
- Wartości mikrobiologiczne w wodzie z jeziora Głęboczek pobranej do badania mieszczą się w normie dla jakości wody w kąpielisku – informuje Justyna Szulc z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tucholi. – Informację tę niezwłocznie przekazałam administratorowi kąpieliska. Przypomnijmy, w poniedziałek (9.07.) rano pracownicy tucholskiej PSS-E przeprowadzili kontrolę jeziora po tym, gdy okazało się, że na powierzchni wody przy brzegu zbiornika unosi się kilka śniętych ryb. W konsekwencji zarządca...