Tuchola. „Człowiek i przyrodakkkksnknxkks
Konkurs ekologiczny „Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie” 
Na konkurs pt. „Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie” można zgłaszać prace plastyczne lub fotograficzne. Ich temat to współistnienie człowieka i środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”.Sposób interpretacji tematu jest dowolny. Konkurs plastyczny oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
KLASY 1-3 szkoły podstawowej, KLASY 4-6 szkoły podstawowej
oraz KLASY 1-3 gimnazjum....