burmistrz_120Tuchola.Przyjęto nową uchwałę
Podział gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
18 stycznia br. (piątek) odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. W porządku obrad znalazło się m.in. podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Tuchola na stałe obwody głosowania. Radni przyjęli uchwałę dziewiętnastoma głosami za przy jednym wstrzymującym się...