frymark5m_400Region. Tucholski Park Krajobrazowy
Nietoperze zimujące
w TPK policzone

Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy z chiropterologiem dr Mateuszem Ciechanowskim z Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyrodnikami z Akademickiego Koło Chiropterologicznego Polskiego Towarzystwa Ochrony
Przyrody „Salamandra” w Gdańsku zakończyli zimową
inwentaryzację nietoperzy w parku. Na prośbę TPK w lokalnych mediach ogłoszono apel do mieszkańców parku o informację dot. występowania nietoperzy na...
ZDJĘCIA(5):