zsl_1Tuchola. Powstanie album z okazji 50-lecia
Złoty jubileusz ZSL w Tucholi
W 2015 roku Zespół Szkół Leśnych w Tucholi obchodzić będzie złoty jubileusz. To już 50 lat minie od czasu, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli próg szkoły. Z tej okazji powstaje wyjątkowy album przedstawiający dzieje ZSL oraz losy jego nauczycieli i wychowanków.
Publikacja będzie mieć układ dekadowy. W ramach poszczególnych dziesięcioleci pojawi się pięć zasadniczych wątków, skoncentrowanych wokół następujących kręgów tematycznych...