tuchola_herbGmina Tuchola. Zebrania w sołectwach
Będą rozmawiać o swoich sprawach
Burmistrz Tucholi informuje, że w dniach 17 – 24 kwietnia w gminie Tuchola odbędzie się cykl zebrań wiejskich. Podajemy terminy spotkań w poszczególnych sołectwach. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego wzięcia udziału w zebraniach. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) w sołectwie.
Do zadań zebrania wiejskiego sołectwa należą w szczególności decyzje w sprawach: wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie; sposobu wydatkowania środków finansowych na administrowanie obiektów użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Burmistrzem...