bib006mTuchola. Spotkanie w bibliotece
Historia pomorskich lasów w nowym świetle
We wtorek 9 kwietnia 2013 r. w sali multimedialnej odbyła się promocja niezwykłej publikacji autorstwa dra Michała Kargula, absolwenta Technikum Leśnego w Tucholi (matura 1999 r.) pt. Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili... Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772. Pierwszy człon tytułu zaczerpnięty został z zarządzenia wydanego w 1614 r. przez królową Konstancję dla starostwa tucholskiego. Autor...
ZDJĘCIA(7):