rudzkimostpolicja1m_585_585Tuchola. Pomnik Pomordowanych
Koszt naprawy to
około 24 tys. złotych

26 kwietnia na sesji Rady Miasta w Tucholi burmistrz Tadeusz Kowalski poinformował że zostało wysłane pismo do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na naprawę zniszczonych tablic przy Pomniku Pomordowanych w Rudzkim Moście. Na początku marca tego roku prawie 80 kilogramów liter zostało skradzionych z Pomnika Pomordowanych w Rudzkim Moście. Szacunkowy koszt naprawy to około 24 tys. zł. Obecnie pieniądze na tą naprawę zostaną...