pru001mTuchola. Sesja Rady Powiatu
Jest nowy członek Komisji Rewizyjnej
29 kwietnia na nadprogramowej sesji główną sprawą było wybranie przez radnych na wakujące stanowisko nowego sekretarza Komisji Rewizyjnej. Według Statutu Powiatu Tucholskiego w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Radni pełniacy funkcje Przewodniczacego oraz Wiceprzewodniczacego Rady oraz Radni będacy członkami Zarządu. Nowym sekretarzem Komisji Rewizyjnej został radny Powiatu Andrzej Pruszak, który wcześniej...