straz_poz1mOSP w Gostycynie
Nowy zestaw do ratownictwa dla strażaków
10.06.2013 w Toruniu została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gostycynie na dofinansowanie operacji pt."Zakup zestawu do ratownictwa wodno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostycynie". W skład zestawu wejdzie...