pomors001mGłówny Lekarz Weterynarii
Komunikat - Afrykański pomór świń
Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, iż w dniu 4 lipca 2013 r. Republika Białorusi notyfikowała do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń.
Choroba została potwierdzona badaniami PGR w gospodarstwie należącym do Witebskiego Kombinatu Produktów Piekarskich utrzymującym 20 611 świń. Ognisko afrykańskiego pomoru świń jest zlokalizowane w północno wschodniej części Białorusi, w Witebsku, w odległości około 230 kilometrów od granicy z Litwą, 170 km od granicy z Łotwą i około 450 kilometrów od granicy z Polską. Polskie służby weterynaryjne...

ULOTKA