300713osy_002mStraż Pożarna informuje
Niebezpieczny rój - zasady postępowania
Państwowa Straż Pożarna informuje o przepisach i zasadach postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.
- w przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności
dotyczy to obecności grup dzieci lub osób...