8-06-20
Gm. Tuchola. Wsparcie finansowego w kwocie 230 tys. zł
Stołówki w trzech szkołach
w gminie Tuchola będą zmodernizowane

„Posiłek w szkole i w domu” – to nazwa rządowego programu, w ramach którego przeprowadzona będzie modernizacja stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi oraz w Szkole Podstawowej w Legbądzie.

Zadanie polegać będzie na doposażeniu i poprawie standardu stołówek wraz z kuchniami. W każdej z placówek w okresie wakacyjnym wykonane zostaną prace, których wartość wyniesie około 100 000 00 zł.

Gmina Tuchola na złożony w kwietniu br. wniosek otrzymała wsparcie finansowego w kwocie 230 203,30 zł na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” służącemu zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

UM Tuchola