27-09-19
Tuchola. Jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego?
Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych w KPP w Tucholi

W dniu 26.09.2019 roku podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich krajach europejskich prowadzona jest druga edycja akcji pod nazwą EDWARD -Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych.


Policjanci Ruchu Drogowego z tucholskiej komendy aktywnie włączyli się do europejskich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczniowie szkół średnich licznie przybyli do tucholskiej komendy oraz uczestniczyli w rozmowie edukacyjnej, dyskusji wymieniając swoje opinie, spostrzeżenia, jak również uczestniczyli w pokazie symulatora dachowania. Jest to niezwykle ważne, by już młode pokolenie miało świadomość jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.

mat. KPP Tuchola