26-11-18
Powiat tucholski. Nauka jezyka angielskiego, niemieckiego i francuskiego
Mówisz masz certyfikowane szkolenia językowe

Rusza rekrutacja do projektu szkoleń językowych, który skierowany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych.

Pod linkiem http://www.projektmowiszmasz.pl możecie Państwo zapisać się na zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego bądź języka francuskiego.
Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych.
Osoby w wieku pow. 65 lat dodatkowo wypełniają deklarację gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu.

Grupy docelowe:

•osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. maksymalnie średnie wykształcenie),

•osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),

•osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia),

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Każdy z uczestników będzie realizował 180 godzinne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych).
O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy.
Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny.
Zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba zobowiązana będzie wnieść wkład finansowy w wysokości 150 zł celem zakupu kompletu podręczników do realizacji szkolenia i przygotowania do egzaminu

Zapraszamy do udziału w jednym z największych projektów edukacyjnych w naszym regionie!

Biuro Projektu:
PARTNER:
Training House
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Pn. - Pt: 08:00 - 16:00
Telefon: 507 927 366
Email: zapisy@projektmowiszmasz.pl

LIDER:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
Tel. 571 293 082

mat. Starostwo Powiatowe Tuchola