29-10-18
Tuchola. Bezpieczeństwo pieszych na drogach
Działania pod nazwą Świeć przykładem

W ubiegłym tygodniu tucholscy stróże prowadzili działania pod nazwą "Świeć przykładem". Celem akcji było zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, które bezsprzecznie zwiększają ich widoczność na drodze.

Tucholscy policjanci w ramach akcji pod nazwą „Świeć przykładem”  prowadzili wzmożone działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. W tym czasie mundurowi wręczali niechronionym uczestnikom ruchu odblaski  i przypominali o obowiązku ich zakładania. Stróże prawa wielokrotnie podkreślali, że te elementy odblaskowe mają niewątpliwy wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Policjanci podczas kontroli drogowych przypominali również kierowcom aby przestrzegali przepisów ruchu drogowego wobec pieszych.

Zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.


mat. KPP Tuchola