28.09.18
Powiat tucholski. Listy gratulacyjne za wybitne wyniki w nauce i inne osiagnięcia
Stypendia naukowe semestralne i jednorazowe Starosty

W dniu wczorajszym (27.09) odbyło się uroczyste spotkanie ze stypendystami ze szkół ponadgimnazjalnych i Gimnazjum Powiatowego, którym wręczone zostały listy gratulacyjne będące formą wyróżnienia za wybitne wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

W bieżącym rozdaniu 72 uczniów spełniło kryteria regulaminu przyznawania stypendium i otrzymało stypendium naukowe Starosty Tucholskiego na okres jednego semestru (wrzesień 2018 – styczeń 2019), natomiast 6 uczniów otrzymało stypendium jednorazowe Starosty Tucholskiego. Wszyscy wyróżnieni uczniowie mają bardzo wysoką średnią ocen, a większość może się pochwalić także innymi osiągnięciami.

Wysokość stypendium semestralnego w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 100%, uczniowie z najwyższą średnią z gimnazjum, technikum i liceum otrzymywać będą 120 zł/miesiąc, natomiast pozostali uczniowie 100 zł/miesiąc. Stypendium jednorazowe Starosty Tucholskiego za wybitne osiągnięcia wyniosło w tym roku 400 zł.

Życzenia, listy gratulacyjne oraz słodki upominek przekazali stypendystom Małgorzata Oller Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego, Michał Mróz Starosta Tucholski oraz Jerzy Kowalik Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego. Do życzeń dołączyli się dyrektorzy szkół Urszula Piotrowska Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Jerzy Kornaś Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, Ireneusz Wesołowski Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz  Dorota Gac Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi.


mat. Starostwo Powiatowe Tuchola