19-09-18
Tuchola. Powstał zespół roboczy
Porozumienie w sprawie powstania kina

We wtorek (18.09) odbyło się kolejne spotkanie poświęcone planom utworzenia w Tucholi sali kinowej. Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski i starosta tucholski Michał Mróz podpisali w tej sprawie porozumienie o współdziałaniu na rzecz tej inicjatywy.

„Wychodzimy w ten sposób naprzeciw potrzebom mieszkańców zarówno gminy Tuchola, jak i całego powiatu. Funkcjonujące od początku roku w Tucholskim Ośrodku Kultury kino objazdowe cieszy się zainteresowaniem i z uwagi na to chcemy stworzyć dla naszej lokalnej społeczności komfortowe warunki, maksymalnie zbliżone do standardów obowiązujących w tego typu placówkach” – podkreśla burmistrz Tadeusz Kowalski.

Podpisane porozumienie zakłada powołanie zespołu roboczego, który sprawdzi, jakie obiekty gminne lub powiatowe mogą zostać przystosowane do potrzeb sali kinowej.

„W pierwszej kolejności pod uwagę brana będzie sala multimedialna w Książnicy Tucholskiej, która znajduje się w zasobach powiatu tucholskiego. Zastrzegamy jednak, że nie może ona całkowicie utracić swojego obecnego, wielofunkcyjnego charakteru” – zaznacza starosta Michał Mróz.

Zespół roboczy zajmie się również oszacowaniem wszystkich kosztów związanych z przystosowaniem obiektu na salę kinową, zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu oraz przeanalizuje możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na to przedsięwzięcie.

Zadanie ma być współfinansowane przez gminę Tuchola i powiat tucholski
.

mat. UM Tuchola