16-04-18
Powiat tucholski. Zapraszamy do udziału
Biegi rodzinne - marsz nordic walking

REGULAMIN BIEGÓW RODZINNYCH

I NORDIC WALKING
I.  ORGANIZATOR
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
2. UKS „Borowi”
II. CEL
· Promowanie biegania i chodzenia jako najprostszej formy ruchu oraz czynnego wypoczynku rodzinnego.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbywać się będą w każdą środę o godzinie 17.00 w lesie za boiskiem szkolnym (z wyłączeniem środy 2 maja).
2. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 18.04.2018.
3. Odbędzie się 9 spotkań biegowych.
4. Zakończenie biegów i nagrodzenie uczestników nastąpi 20.06.2018.
IV. LIMIT CZASU
1. Ze względu na rekreacyjny wymiar biegów zawodników nie obowiązuje limit
czasowy, jednak przewiduje się, że biegi zakończą się po około 60 minutach.
V. UCZESTNICTWO
1. W biegach prawo startu mają wszystkie osoby, które zgłoszą się do Organizatora, zapiszą na listę i pobiorą numer startowy.
2. Promowane będzie uczestnictwo rodzin.
VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia bezpośrednio w dniu każdego biegu  u Organizatora ( można brać udział w wybrane środy, można zgłosić się nawet w trakcie cyklu spotkań).
VII. KLASYFIKACJE
Nie przewiduje się klasyfikacji zawodników. Każdy biega lub chodzi w swoim tempie. Przewiduje się natomiast nagrodzenie najliczniejszych rodzin oraz najwytrwalszych zawodników.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.                         
4. Osoby do kontaktu Bożena Gutowska, Ewa Domjan, Bernadeta Borysiuk.

mat. Ewa Domjan