21-03-18
Tuchola. O dalszych postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco
Spotkanie u Marszałka ws. obwodnicy Tucholi

Na prośbę Pana Tadeusza Kowalskiego Burmistrza Tucholi w dniu 20 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Całbeckim Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkanie miało na celu omówienie harmonogramu kolejnych etapów działań zmierzających do budowy obwodnicy Tucholi. Pan Marszałek z dużym zadowoleniem przyjął deklarację Burmistrza Tucholi o gotowości współfinansowania przez gminę Tuchola dokumentacji projektowej na to zadanie.

Obecnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy obwodnicy Tucholi, której zakończenie spodziewane jest na przełomie kwietnia  i maja br. Powyższa decyzja przesądzi jaki przebieg obwodnicy, z punktu widzenia środowiskowego, jest możliwy do realizacji.

Pan Marszałek Całbecki wraz z Burmistrzem Kowalskim wyrazili wolę, niezwłocznie po uzyskaniu decyzji, podpisania porozumienia co do wspólnego finansowania kolejnego etapu prac, czyli opracowania projektu obwodnicy. Do współpracy, na tych samych zasadach, zaproszony zostanie również samorząd Powiatu Tucholskiego.

Obaj samorządowcy wyrazili głębokie przekonanie, że inwestycja ma szanse na realizację w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku.

O dalszych postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

mat. UM Tuchola

Zobacz nagranie: TUTAJ