13.03.18
Tuchola. Finał gminnego konkursu wiedzy o historii regionu
 Przez Wieki ku Niepodległej

W piątek 9 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi odbył się finał gminnego Konkursu Wiedzy o Historii Regionu „Przez Wieki Ku Niepodległej” dla kl. VI i VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjum. To jedno z wydarzeń zaplanowanych w ramach realizowanego przez Borowiackie Towarzystwo Kultury projektu „Sztafetą Przez Pokolenia”w ramach obchodów 100-lecia Niepodległej. Konkurs wsparty został grantami Banku Zachodniego WBK i gminy Tuchola.

Podsumowanie  zmagań konkursowych otworzyły Ewa Szczukowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi (jako gospodarz) i Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi (w imieniu organizatora konkursu).

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w miłych słowach skierowanych do uczestników konkursu, oprócz gratulacji, wspominał z humorem swoje uczestnictwa w konkursach historycznych z czasów szkolnych.

Na konkurs zgłoszonych zostało 25 uczestników z 7 szkół gminy Tuchola. Komisja oceniająca pod przewodnictwem dra Pawła Redlarskiego w składzie: Alicja Górecka, Danuta Chudzińska, Elżbieta Folega, Hanna Wenta, Izabella Kałużna, Mirosława Drzycimska i Piotr Zieliński po wnikliwym sprawdzeniu testów konkursowych i dyskusji wyłoniła spośród uczestników nagrodzonych i wyróżnionych:

I miejsce – Wawrzyniec Chylewski (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi),

II miejsce – Jakub Kozłowski (Szkoła Podstawowa nr 2 im dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi)

II miejsce – Kinga Kożuch (Szkoła Podstawowa nr 2 im dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi)

Wyróżnienia: Emma Domisch (Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka ks. Józefa Wryczy w Tucholi) i Hubert Nowacki (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi).

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu – dyplomy uczestnictwa i upominki. Uroczystego wręczenia dokonali przybyli na podsumowanie konkursu goście – burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski i przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz.

W imieniu komisji konkursowej jej przewodniczący dr Paweł Redlarski pogratulował zwycięzcom i podziękował uczestnikom za udział, zachęcając jednocześnie do dalszego zgłębiania historii naszej Małej Ojczyzny.

Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi, dołączyła się do podziękowań dla uczestników za udział i opiekunów za przygotowanie uczniów do konkursu. Podkreśliła, że rozbudzanie zainteresowania historią regionu jest jednym z elementów kształtowania tożsamości młodego obywatela Rzeczypospolitej.

ORGANIZATORZY:

Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi
Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr1 im. Kazimierza Karasiewicza w Tucholi

SPONSORZY NAGRÓD:

Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Gmina Tuchola
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Janty–Połczyńskiego w Tucholi

mat.UM Tuchola