7.03.18
Tuchola.O rekrutacji i pracy w policji
Policja na targach pracy i edukacji

W piątek (3.03.2018r.) w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi odbyły się powiatowe targi pracy i edukacji. W zorganizowanej imprezie wzięło udział wielu wystawców, w tym także przedstawiciele miejscowej komendy, którzy zachęcali młodzież do wstąpienia w szeregi Policji.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na policjanta? Jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji? Czy służba w policji jest trudna? To najczęściej zadawane pytania przez uczestników targów. Funkcjonariusz wraz z pracownikami kadr tucholskiej policji szczegółowo omówili proces rekrutacji, zasady funkcjonowania poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych. Podkreślili, że warto wstąpić do policji, gdyż jest to ciekawa i interesująca służba, która daje m.in. stabilne, stałe zatrudnienie, wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego oraz szeroki katalog specjalizacji. Podkreślili, że przede wszystkim jest to wyjątkowa rola społeczna, gdyż bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.
Zainteresowani służbą w Policji byli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość i karierę zawodową wiążą właśnie z mundurem.


mat.KPP Tuchola