16-02-18
Tuchola. Z obowiązku wywiązały się tylko 32 powiaty w skali kraju
Sprawna praca powiatowych geodetów

Powiat Tucholski jako jedyny z terenu województwa kujawsko-pomorskiego przekazał swoją geodezyjną bazę ewidencji gruntów i budynków do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Do końca 2017 r. z tego ustawowego obowiązku wywiązały się tylko 32 powiaty w skali kraju. Więcej informacji: link.

mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi