16-02-18
Tuchola. Rozmowy prowadzone są z inwestorem i wykonawcą
Modernizacja DW 240 w Tucholi: podjęto działania, by usprawnić przebieg robót

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski uprzejmie informuje, że podejmuje rozmowy w sprawie usprawnienia organizacji robót przy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 240 na terenie miasta Tucholi tak, by były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i w trosce o zabezpieczenie interesów prowadzących działalność gospodarczą. Rozmowy prowadzone są z inwestorem (Zarządem Dróg Wojewódzkich) i wykonawcą (SKANSKA S.A.) tego zadania.

Burmistrz pragnie wyjaśnić, że gmina Tuchola nie prowadzi tej inwestycji, a jest jedynie jedną z instytucji, które współuczestniczą w jej finansowaniu. Gmina Tuchola z własnego budżetu wspomaga tę inwestycję kwotą 1.056.000 zł na przebudowę ciągów pieszych i rowerowych drogi wojewódzkiej nr 240.

12 lutego br. zastępca burmistrza Tucholi Tomasz Stybaniewicz wraz z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w okolicach ronda uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich i SKANSKA S.A. w celu omówienia wydłużenia czasu pracy, zorganizowania objazdów dla ciężkiego transportu tranzytowego i lepszej dostępności do miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

Zastępca burmistrza spotkał się również z przedstawicielami PKS Chojnice. Otrzymał, na razie ustne, uzgodnienie możliwości tymczasowego zorganizowania dojazdu do ul. Słonecznej i firm zlokalizowanych przy rondzie poprzez teren PKS na ul. Bydgoskiej w Tucholi. W tej chwili trwają formalności w celu zorganizowania wspomnianego przejazdu. Firma SKANSKA również zadeklarowała pomoc przy zorganizowaniu tymczasowego przejazdu.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku bieżących problemów związanych z prowadzoną inwestycją prosimy kontaktować się z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Tucholi tel. 52-336-12-20.

 

mat. UM Tuchola