24-01-18
Tuchola. Gmina Tuchola w 2017 r. przeznaczyła kwotę w wysokości 81.760,00 zł.
Zobacz, jakie projekty dofinansowała gmina Tuchola - cz. VI

W tym artykule przedstawiamy zadania z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, na które gmina Tuchola w 2017 r. przeznaczyła kwotę w wysokości 81.760,00 zł.


Zadania te realizowały:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż.

2. Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe „Bory Tucholskie”.

3. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno.

4. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.

5. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Bożego Ciała.

6. MLKS „Tucholanka”.

7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „Shotokan”.

8. Parafialny Klub Sportowy „Unitas”.

9. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła.

10. Uczniowski Klub Sportowy „Borowi” w Legbądzie.

11. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz”.

12. Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w Grudziądzu.

13. PCK Tuchola.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż realizowało dwa zadania, na które otrzymało dotację w wysokości 1.800,00 zł.

„Co kryje ziemia raciąska” – to zadanie było realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Za pomocą sprzętu do wykrywania metali uczestnicy poszukiwali „skarbów z przeszłości”. Znalezione rzeczy zostały zinwentaryzowane przez specjalistów Stacji Archeologicznej w Białych Błotach. Zainteresowani tą formą zajęć mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach archeologicznych oraz zaznajomić się z wartościowym materiałem historycznym i to takim, który znajdował się niedaleko ich miejsca zamieszkania. W poszukiwaniach archeologicznych uczestniczyli też pasjonaci historii z Chojnic, Tucholi, rodzice. Łącznie 55 osób.

„Warsztaty archeologiczne” – prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Raciążu. Uczestnicy warsztatów spotkali się z archeologami, którzy opowiedzieli o swoim zawodzie, prowadzeniu wykopalisk, rekonstrukcji wydobytych przedmiotów. Każdy z uczestników otrzymał ceramiczną doniczkę, którą przyozdobił w swój wymyślony wzór. Następnie przed szkołą dzieci potłukły doniczki w obecności opiekunów, którzy je zebrali do kosza. W sali szkolnej elementy donic zostały wysypane na stoły i każdy z uczestników szukał elementów swojej doniczki.

Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe „Bory Tucholskie” na realizację zadania pn. „Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin w życiu społeczności lokalnych” – przyznano dotację w wysokości 9 352,00 zł. W ramach ww. środków członkowie stowarzyszenia zorganizowali 6 wyjazdów na Rodzinne Rekolekcje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, 11 wyjazdów na Ewangeliczną Szkołę Wolności dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków w Domu Rekolekcyjnym o.o. Jezuitów OAZA w Suchej koło Tucholi, organizację dwóch spotkań dla uzależnionych i warsztatów w Domu rekolekcyjnym u Ks. Werbistów w Laskowicach Pomorskich, organizację wyjazdu na Jasną Górę oraz organizację ogólnopolskiego spotkania i wyjazdu do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, które zorganizowała grupa uzależnionych i współuzależnionych z Tucholi i Nowego Targu.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno – na realizację zadania pn. „Historia tańcem odkrywana” kontynuacja działalności dziecięcego zespołu tańca dawnego jako forma profilaktyki uzależnień – przyznano dotację w wysokości 3.500 zł. Warsztaty taneczne zostały podzielone na dwa cykle tj. wiosenny, który trwał od 27 lutego do 19 czerwca 2017 roku oraz cykl jesienny trwający od 1 września do 24 października. W wyniku pierwszego naboru chęć uczestnictwa w zajęciach zespołu tanecznego zgłosiło 19 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, w tym dwóch chłopców. Pierwszy występ zespołu odbył się podczas Nocy Świętojańskiej nad jeziorem w Stobnie. Spotkania jesienne poświęcone były tańcom współczesnym. Podczas występu inaugurującego wystąpiło 7 tancerzy.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski – realizowało dwa zadania, na które otrzymało dotację w wysokości 3.260 zł.

Ferie zimowe w świetlicy „Zima na sportowo” – zajęcia realizowane były w terminie od 30.01 do 10.01.2017 r. w godzinach od 9.00 - 14.00. Podczas zajęć dzieci chętnie realizowały swoje zainteresowania oraz pasje. Zdobywały nowe umiejętności poprzez liczne zajęcia sportowe, muzyczne, rękodzielnicze. Dzieciom zorganizowano bal sylwestrowy, zajęcia na kręgielni, wyjazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej, wyjście do miasta, gdzie zapoznawano je z legendami i historią Tucholi.

„Chcę być twoim przyjacielem” – zajęcia realizowane od 10.01 do 27.06.2017 roku w świetlicy dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Zajęcia integracyjno-profilaktyczno-edukacyjne odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. Dla uczestników zajęć zorganizowano liczne konkursy, gry planszowe, zabawy na śniegu, wyjścia do lasu, do miasta. Dzieci przywitały wiosnę, uczyły się dbać o środowisko, zasad savoir-vivre, dobrego odżywiania. Był konkurs piosenki i Dzień Ojca.

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Bożego Ciała – realizował zadanie pn. „Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych, a także z rodzin o niskim statusie materialnym”, na które przyznano dotację w wysokości 7.000 zł. Dzieci wypoczywały w Białogórze, w ośrodku wypoczynkowym. W wypoczynku uczestniczyło 50 dzieci. Codziennie organizowano dla nich gry, zabawy sportowe, były podchody, „chrzest kolonisty”, dyskoteka. Pogoda była zmienna, ale udało się skorzystać z kąpieli w morzu. Dzieci uczyły się pracy w grupie. Na zakończenie kolonii otrzymały pamiątkowe dyplomy i pamiątki.

MLKS „Tucholanka” – klub realizował dwa zadania, na które otrzymał dotacje w wysokości 8.800 zł.

„Siatkówka na wesoło”- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z terenu gminy Tuchola - w 2017 roku były prowadzone regularne zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, ukierunkowane na naukę podstaw gry w piłkę siatkową. W ramach zadania zatrudniono instruktora sportu, któremu powierzono utworzenie grupy dzieci uczestniczących w zajęciach. Zajęcia były prowadzone w wymiarze 3 godziny w tygodniu, po 1,5 godziny. Zajęcia były prowadzone wg programu uwzględniającego fizyczne i psychiczne aspekty rozwojowe dzieci.

„Zajęcia sportowe, pozalekcyjne nauki gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku 5 - 9 lat” - zajęcia realizowane były w formie gier i zabaw, skierowane do grupy 40 dzieci ( dwie grupy po 20 dzieci). Odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim. Celem zajęć było zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, przygotowanie do rozgrywek K-PZPN w Bydgoszczy.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „Shotokan” - na realizację zadania pn. „Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym” – otrzymał dotację w wysokości 5 455,32 zł. Zadanie polegało na organizacji obozu zimowego w okresie od 29.01 do 04.02. 2017 roku oraz obozu letniego w dniach od 24.06 do 01.07.2017 roku we Władysławowie. W obozie zimowym uczestniczyło 15 dzieci i młodzieży, w obozie letnim 30. W klubie duży nacisk kładzie się na stałe podnoszenie kwalifikacji wszystkich ćwiczących bez względu na stopień zaawansowania i wiek ćwiczącego. Jakość prowadzonych zajęć jest szczególnie istotna dla młodszych wiekiem startujących, a przede wszystkim buduje wizerunek i markę dyscypliny.

Parafialny Klub Sportowy „Unitas” przy parafii pw. Bożego Ciała – realizował dwa zadania, na które otrzymał dotację w wysokości 10.634 zł.

„Całoroczna działalność PKS „Unitas” – kierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchola. Klub zorganizował zajęcia z zakresu: piłki siatkowej, tenisa stołowego, ringo, piłki plażowej, integracyjne i rekreacyjne. Zajęcia odbywały się w czasie wolnym, po lekcjach z możliwością dowozu i odwozu dzieci przez rodziców (dostosowane do czasu pracy rodziców). Celem organizacji zajęć było harmonijne wychowanie, tak aby młodzi uczestnicy czerpali satysfakcję z samorealizacji i zarażali tym innych – swoich rówieśników.

„Letni wypoczynek dzieci i młodzieży” – odbył się w dniach od 16.08 do 22.08.2017 r. w Szkole Podstawowej w Legbądzie. Uczestniczyło w nim 55 osób, w tym powyżej 10. roku życia – 40 osób, w wieku poniżej 10. roku życia (i w wieku 10 lat) – 15 osób. Celem ogólnym wypoczynku było zachęcanie dzieci i młodzieży do różnych form wypoczynku, przygotowanie do rozgrywek na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, podniesienie sprawności motorycznej oraz umiejętności techniczno-taktycznych podopiecznych.

Zespół Caritas Parafii pw. św. Jakuba Apostoła – otrzymał dotację w wysokości 9.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych”. Kolonie letnie zrealizowano w miejscowości Rybki/Olsztyna. Uczestniczyło w nich 45 dzieci w okresie od 11 do 20.07.2017 roku. Dzieci wypoczywały w dobrych warunkach lokalowych. Uczyły się pływać, uprawiały różnego rodzaju sport, wyjeżdżały na wycieczki, zapoznały się z atrakcjami turystycznymi terenu, na którym wypoczywały. Wypoczęte, wesołe i szczęśliwe wróciły do Tucholi.

Uczniowski Klub Sportowy „Borowi” - na realizację zadania pn. „Wypoczynek zimowy” otrzymał dotację w wysokości 1.000 zł. W czterodniowym projekcie udział wzięło 60 osób. Zajęcia prowadziła nauczycielka wychowania fizycznego. Opiekunami podczas zajęć byli pedagodzy ze Szkoły Podstawowej w Legbądzie. W ramach wypoczynku zorganizowano turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, zajęcia dla najmłodszych z zakresu gier i zabaw, wyjazdy do kina i na basen.

Stowarzyszenie Tucholski Pegaz – na realizację dwóch zadań przyznano dotację w wysokości 11.700 zł.

„Białe wakacje” - zadanie realizowane w dniach od 6 do 10 lutego 2017 roku. W zorganizowanym wypoczynku uczestniczyła duża liczba dzieci (około 40 - 70 dzieci dziennie, w niektórych formach 100 - 250 dzieci). Dzieciom zapewniono mnóstwo atrakcji, w tym zajęcia plastyczne, salon gier, spektakl teatralny, warsztaty decoupage’u, wyjazd do Bydgoszczy połączony ze zwiedzaniem starówki, Wyspy Młyńskiej, pobyt w Family Parku, oglądanie filmu w multikinie, karnawałowy bal przebierańców przy żywej muzyce z licznymi konkursami. Zorganizowano także wycieczkę do Torunia. Zajęcia odbywały się Tucholskim Ośrodku Kultury.

„Półkolonie letnie” – zadanie realizowane w terminie od 3 do 9 lipca 2017 roku. W półkoloniach letnich uczestniczyło 30 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Program wypoczynku był bardzo bogaty, bazą był Dom Kultury w Raciążu. Dzieciom zapewniono gry i zabawy sportowo-zręcznościowe, zajęcia plastyczne, kulinarne, seans filmowy w Multikinie, zwiedzanie Bydgoszczy, Człuchowa – zamek, pobyt w parku wodnym i parku linowym, zoo w Campolu. Dzieciom zorganizowano także wycieczkę do Poledna i Chojnic. Pobyt dzieci na półkoloniach zaowocował ich późniejszym udziałem w różnego rodzaju zajęciach i imprezach organizowanych przez Dom Kultury w Raciążu.

Stowarzyszenie Specjalistyczne Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – na realizację zadania stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 3.000 zł.

„Szkolna interwencja profilaktyczna” – program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Jest to program przygotowania szkół i nauczycieli do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. W szkoleniu rad pedagogicznych wzięli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 5. W szkoleniu realizatorów wzięli udział nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 5. Ogółem 65 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu na temat substancji psychoaktywnych, 38 nauczycieli otrzymało zaświadczenie i zostało realizatorami programu, nabrało umiejętności przeprowadzenia rozmowy interwencyjnej z uczniem i rodzicem.

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK – na realizację zadania otrzymał dotację w wysokości 1000 zł.

„Patologiom społecznym nie – żyj zdrowo” – zadanie polegało na ogłoszeniu konkursu rysunkowego o tematyce związanej z patologiami społecznymi zagrażającymi zdrowiu i życiu, przesłaniu informacji do szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z informacją o sposobie finansowania konkursu. W etapie szkolnym uczestniczyło 94 uczniów ze szkół podstawowych w 3 grupach wiekowych. Szkolne komisje konkursowe wyłoniły laureatów etapu szkolnego. W etapie rejonowym międzyszkolnym udział wzięło 67 uczniów z klas I - VI. Komisja konkursowa powołana przez tucholski PCK wyłoniła laureatów i przyznała nagrody i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca w każdej grupie wiekowej. 11 wyróżnionym przekazano podziękowania za udział i drobne nagrody. Pozostałym uczestnikom przekazano podziękowania i upominki.

mat. UM Tuchola