20.11.17
Tuchola. Dojazd do posesji w trakcie robót utrudniony
Ruszają przebudowy kilku ulic w Tucholi

Poniżej zamieszczamy ogłoszenia burmistrza Tucholi dotyczące rozpoczęcia robót przy przebudowie ulic: Hejnałowej, Gajowej i Sarniej oraz Wałowej i Podgórnej w Tucholi.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TUCHOLI

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2017 r. (czwartek) nastąpiło przekazanie terenu budowy w związku z inwestycją "Przebudowa ulic Hejnałowej, Gajowej i Sarniej z budową kanalizacji deszczowej (I etap)". Planowane rozpoczęcie robót z dniem 20 listopada 2017 r.

Wykonawcą inwestycji jest: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o.
Przewidywany termin zakończenia robót: 31 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TUCHOLI

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2017 r. (czwartek) nastąpiło przekazanie terenu budowy w związku z inwestycją "Przebudowa ulic Wałowej i Podgórnej". Planowane rozpoczęcie robót z dniem 21 listopada 2017 r.

Wykonawcą inwestycji jest: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o.
Przewidywany termin zakończenia robót: 22 grudnia 2017 r.

Z uwagi na prowadzone roboty dojazd do nieruchomości będzie utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość.

Merytorycznie odpowiedzialnym za realizację robót jest Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Tucholi, tel. 52 56 42 544 lub 52 56 42 521.


mat. UM Tuchola